Status hadith tentang dhab

Go down

Status hadith tentang dhab

Post by bukhori on Sat May 17, 2014 2:00 pm

Salam tuan..

tlong takhrij hadis ni.


1. Dalam kitab Dalail an-Nubuwwah
karangan al-Imam al-Baihaqi yang
meriwayatkan kisah keimanan dhob terhadap
Baginda s.a.w. sebagaimana yang diriwayatkan
oleh sayidina ‘Abdullah ibn ‘Umar radhiyAllahu
‘anhuma, daripada ayahnya, sayidina ‘Umar al-
Khattab;
ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺇﺫ
ﺟﺎﺀ ﺃﻋﺮﺍﺑﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﻗﺪ ﺻﺎﺩ ﺿﺒﺎ ﻭﺟﻌﻠﻪ
ﻓﻲ ﻛﻤﻪ ﻟﻴﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﻠﻪ ﻓﻴﺸﻮﻳﻪ ﻭﻳﺄﻛﻠﻪ
ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻧﺒﻲ ﻓﺠﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺷﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﺰﻯ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻱ ﻟﻬﺠﺔ
ﺃﺑﻐﺾ ﺇﻟﻲ ﻣﻨﻚ ﻭﻻ ﺃﻣﻘﺖ ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻴﻨﻲ
ﻗﻮﻣﻲ ﻋﺠﻮﻻ ﻟﻌﺠﻠﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻘﺘﻠﺘﻚ ﻓﺴﺮﺭﺕ
ﺑﻘﺘﻠﻚ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻘﺎﻝ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﻋﻨﻲ ﻓﺄﻗﻮﻡ
ﻓﺄﻗﺘﻠﻪ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻠﻴﻢ ﻛﺎﺩ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺒﻴﺎ ﺛﻢ ﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺮﺍﺑﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻚ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﻭﻗﻠﺖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻟﻢ
ﺗﻜﺮﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻗﺎﻝ ﻭﺗﻜﻠﻤﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎ
ﺍﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎ ﺑﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﺰﻯ ﻻ ﺁﻣﻨﺖ
ﺑﻚ ﺃﻭ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺐ ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻀﺐ ﻣﻦ
ﻛﻤﻪ ﻭﻃﺮﺣﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﺿﺐ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺍﻟﻀﺐ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺒﻴﻦ
ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﺒﻴﻚ ﻭﺳﻌﺪﻳﻚ ﻳﺎ ﺯﻳﻦ ﻣﻦ
ﻭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺪ ﻳﺎ ﺿﺐ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻋﺮﺷﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺭﺣﻤﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻘﺎﺑﻪ
ﻗﺎﻝ ﻓﻤﻦ ﺃﻧﺎ ﻳﺎ ﺿﺐ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ﻭﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﻨﺒﻴﻦ ﻭﻗﺪ ﺃﻓﻠﺢ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻚ ﻭﻗﺪ ﺧﺎﺏ
ﻣﻦ ﻛﺬﺑﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻋﺮﺍﺑﻲ ﻻ ﺃﺗﺒﻊ ﺃﺛﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﻋﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺘﻚ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺑﻐﺾ
ﺇﻟﻲ ﻣﻨﻚ ﻭﺇﻧﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻭﻣﻦ
ﻋﻴﻨﻲ ﻭﻣﻨﻲ ﻭﺇﻧﻲ ﻷﺣﺒﻚ ﺑﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺧﺎﺭﺟﻲ
ﻭﺳﺮﻱ ﻭﻋﻼﻧﻴﺘﻲ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﻧﻚ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
Maksudnya: “Sesungguhnya RasulAllah
s.a.w. sedang berjalan bersama para
sahabatnya, kemudian datang seorang
A’rabiy(Arab badwi) daripada Nabi Sulaim
yang bersamanya seekor dhab disisipan
lengan bajunya yang telah diburunya dan
bercadang untuk dibakar dan dimakan.
Apabila dia terlihat terdapatnya satu
jamaah, dia pun bertanya, “Apakah ini? ”.
Orang disekitarnya pun menjawab, “ Itulah
dia yang memberitahu bahawa dia adalah
Nabi ”. Maka orang ‘Arab badwi tadi pun
meluru ke arah Rasulillah s.a.w. sambil
menolak-nolak manusia disekelilingnya lalu
berkata, “Demi tuhan Laata dan ‘Uzza!
tidak ada orang yang dilahirkan oleh
wanita lebih aku benci dan murkai
daripadamu. Sekiranya bukan kerana
memanggilku dengan tergesa-gesa,
nescaya aku telah datang dan
membunuhmu. Maka aku akan
membahagiakan orang berkulit hitam,
merah, putih dan lain-lainnya ”. Mendengar
ucapan ‘Arab badwi yang mencela Baginda
s.a.w. itu telah menjadikan sayidina ‘Umar
ibn al-Khattab marah lalu berkata, “Wahai
RasulAllah! Biarkan sahaja aku untuk
bangun dan membunuhnya”. Baginda
s.a.w. pun bersabda, “Wahai ‘Umar!
Apakah engkau mengetahui bahawa
berlemah-lembut itu adalah hampir sahaja
menjadikan seseorang itu Nabi? ”. Baginda
s.a.w. pun menerima kedatangan ‘Arab
badwi yang tidak beradab itu lalu bertanya,
“Apakah yang membuatkan kamu berkata
bahawa apa yang telah aku katakan adalah
bukanlah yang haq? Kamu juga tidak
memuliakan aku di dalam majlisku ”. ‘Arab
badwi itu pun berkata dengan angkuh
tanpa menghiraukan ucapan Baginda
s.a.w., “Kamu harus bercakap kepadaku
juga!”. “Demi tuhan Laata dan ‘Uzza! Tidak
akan aku beriman kepadamu melainkan
setelah dhab ini beriman kepadamu ”. Maka
dia pun mengeluarkan dhab tersebut dari
sisipan lengannya dan melontarkan dhab
tersebut ke hadapan Rasulillah s.a.w..
Baginda s.a.w. pun bersabda, “Wahai
dhab! ”. Dhab tersebut pun menjawab
seruan Baginda s.a.w. dengan bahasa
‘Arab yang jelas yang didengari oleh
kesemua kaum disitu, “Aku menyahut
seruanmu dan membantumu wahai
perhiasan yang menghubungkan hari
kiamat ”. Baginda s.a.w. pun bertanya,
“Kepada siapakah kamu sembah? ”. Jawab
dhab tersebut, “Aku menyembah Dia yang
mana di langit ‘ArasyNya, di bumi
kekuasaanNya, di lautan jalanNya, di
Syurga rahmatNya, dan di Neraka
seksaanNya ”. Baginda s.a.w. pun bertanya
lagi, “Dan siapakah aku? ”. Jawab dhab
tersebut, “Engkau adalah pesuruh Tuhan
sekalian ‘alam, dan penyudah bagi sekalian
Nabi, dan sesungguhnya berbahagialah
orang yang membenarkanmu dan rugilah
sesiapa yang menolakmu ”. Mendengar
jawapan dhab tersebut, orang ‘Arab badwi
tersebut pun berkata, “Sesungguhnya aku
tidak akan mengikut lagi anutanku sebelum
ini bermula sekarang. Demi Allah!
Sesunguhnya aku telah datang kepadamu
tadi dengan perasaan yang penuh
kemarahan, dan sekarang kamulah orang
yang paling aku cintai lebih daripada ibu
bapaku, dan daripada harta-bendaku dan
diriku. Bahkan aku mencintaimu dari dalam
dan luar jiwaku, dan dari hatiku hinggalah
zahirku ”.
Setelah itu, beliaupun melafazkan keIslamannya
di hadapan Baginda s.a.w., “Tiada tuhan(yang
wajib disembah) melainkan Allah, dan
sesungguhnya engkau adalah pesuruh Allah.


2. Didalam kitab asy-Syifa bi Ta’rif Huquq al-
Mustofa karangan al-Imam al-Allamah al-Qadhi
‘Iyadh, menyebutkan satu kisah yang
diriwayatkan oleh sayidina ‘Umar al-Khattab;
ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﺹ‏) ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺇﺫ ﺟﺎﺀ ﺃﻋﺮﺍﺑﻲ ﻗﺪ ﺻﺎﺩ ﺿﺒﺎً ﻓﻘﺎﻝ : ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﻧﺒﻰ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻓﻘﺎﻝ : ﻭﺍﻟﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﺰﻯ ﻻ ﺁﻣﻨﺖ
ﺑﻚ ﺃﻭ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺐ ﻭﻃﺮﺣﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻯ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺹ( ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺹ‏) ﻟﻪ : ﻳﺎﺿﺐ ،
ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻣﺒﻴﻦ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻟﺒﻴﻚ
ﻭﺳﻌﺪﻳﻚ ﻳﺎ ﺯﻳﻦ ﻣﻦ ﻭﺍﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ، ﻗﺎﻝ : ﻣﻦ
ﺗﻌﺒﺪ ؟ ، ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﺬﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻋﺮﺷﻪ ﻭﻓﻰ
ﺍﻷﺭﺽ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ
ﺭﺣﻤﺘﻪ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻘﺎﺑﻪ : ﻗﺎﻝ : ﻓﻤﻦ ﺃﻧﺎ ؟ ، ﻗﺎﻝ
ﺭﺳﻮﻝ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻭﻗﺪ ﺃﻓﻠﺢ ﻣﻦ
ﺻﺪﻗﻚ ﻭﺧﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﺬﺑﻚ ، ﻓﺄﺳﻠﻢ ﺍﻷﻋﺮﺍﺑﻲ
Maksudnya: “Sesungguhnya RasulAllah
s.a.w. sedang berjalan bersama-sama para
sahabat Baginda s.a.w., kemudian datang
seorang A’rabiy (orang badwi) yang
memburu dhab. Maka orang badwi tadi itu
pun bertanya kepada kumpulan tersebut,
“Siapakah lelaki ini? ”. Mereka pun
menjawab, “Nabi Allah ”. Lalu orang badwi
tadi itupun berkata, “Demi Tuhan Latta dan
‘Uzza! Tidak akan aku beriman kepadamu
(Baginda s.a.w.), melainkan dhab ini
beriman kepadamu ”. Kemudian dia
membaling dhab tersebut ke tangan
Baginda s.a.w.. Maka Baginda s.a.w. pun
bersabda, “Wahai dhab !”. Dhab tersebut
pun menyahut seruan Baginda s.a.w.
dengan perkataan yang jelas yang
didengari oleh kesemua orang disitu, “Aku
menyahut seruanmu dan membantumu
wahai perhiasan yang menghubungkan hari
Qiamat ”. Baginda s.a.w. pun bersabda,
“Siapakah yang engkau sembah? ”. Jawab
dhab tersebut, “Iaitu yang mana di langit
‘arasyNya, di bumi kekuasaanNya, di lautan
jalanNya, di Syurga rahmatNya, dan di
Neraka seksaanNya ”. Kemudian Baginda
s.a.w. bersabda, “Dan siapakah aku? ”.
Dhab itu menjawab, “Utusan Tuhan
sekalian ‘alam, dan menutup bagi sekalian
Nabi. Sesungguhnya berbahagialah orang
yang membenarkan (risalah)mu, dan
rugilah orang yang menolak(risalah)mu ”.
Maka ‘Arab badwi tadi pun memeluk
Agama Islam”

bukhori
AHLI
AHLI

Posts : 88
Points : 124
Join date : 30/01/2014

Back to top Go down

Re: Status hadith tentang dhab

Post by thtl on Sun May 18, 2014 9:13 am

Lorni busy sikit, akan dicek plan2
avatar
thtl
Admin
Admin

Posts : 9569
Points : 10341
Join date : 24/11/2011

Back to top Go down

Re: Status hadith tentang dhab

Post by thtl on Sun May 18, 2014 11:05 am

Dalam kitab Dalail an-Nubuwwah
karangan al-Imam al-Baihaqi

Tahqiq islamweb:
قال الذهبي في الميزان : هذا خبر باطل. وقال الحافظ ابن حجر في اللسان : السلمي روى عنه الإسماعيلي في معجمه وقال : منكر الحديث. وقال في تلخيص الحبير: إسناده ضعيف جدا.
az-Zahabi,. lisan al-Mizan, khabar yg batil; al-hafiz Ibn Hajar, amat dha'if
avatar
thtl
Admin
Admin

Posts : 9569
Points : 10341
Join date : 24/11/2011

Back to top Go down

Re: Status hadith tentang dhab

Post by bukhori on Sun May 18, 2014 11:11 am

ok tq tuan, tggu riwayat yg ke2..

bukhori
AHLI
AHLI

Posts : 88
Points : 124
Join date : 30/01/2014

Back to top Go down

Re: Status hadith tentang dhab

Post by thtl on Sun May 18, 2014 11:27 am

sama bro, semuanya dari jalur Ibn Umar dari ayahnya Umar al-Khattab dalam kitab yg anda nyatakan, samada Dalail Nubuwwah atau al-Qadhi Iyadh, al-Syifa'
avatar
thtl
Admin
Admin

Posts : 9569
Points : 10341
Join date : 24/11/2011

Back to top Go down

Re: Status hadith tentang dhab

Post by aimahmad on Sun May 18, 2014 6:56 pm

Ni antara kisah yg jadi isu dgn Ustaz Don tempoh hari..
avatar
aimahmad
AHLI
AHLI

Posts : 125
Points : 125
Join date : 29/04/2014
Location : Shah Alam

Back to top Go down

Re: Status hadith tentang dhab

Post by bukhori on Sun May 18, 2014 8:13 pm

owh.. tq2 tuan..jazakallah..

bukhori
AHLI
AHLI

Posts : 88
Points : 124
Join date : 30/01/2014

Back to top Go down

Re: Status hadith tentang dhab

Post by Solah on Mon May 19, 2014 3:11 am

aimahmad wrote:Ni antara kisah yg jadi isu dgn Ustaz Don tempoh hari..

Syeikh, boleh ulas skit tak isu yang mana. Saya ingatkan isu tempoh hari ialah berkaitan bani tamim, telaga barahut dan fatwa Ali Jum'ah.

Solah
AHLI
AHLI

Posts : 114
Points : 187
Join date : 07/01/2012
Age : 36
Location : Penang

Back to top Go down

Re: Status hadith tentang dhab

Post by aimahmad on Mon May 19, 2014 1:27 pm

Solah wrote:Syeikh, boleh ulas skit tak isu yang mana. Saya ingatkan isu tempoh hari ialah berkaitan bani tamim, telaga barahut dan fatwa Ali Jum'ah.

Bersekali la dgn isu2 yg tuan sebut tu.. pakej. Dlm vid tu kan ade juga klip Ustaz Don sebut ttg hadis dhab yg mengucapkan keimanannya di dpn Nabi SAW.. kemudian ade juga isu doa2 ketika membasuh anggota wudhuk. Yg lain saya pun tak ingat sangat.

avatar
aimahmad
AHLI
AHLI

Posts : 125
Points : 125
Join date : 29/04/2014
Location : Shah Alam

Back to top Go down

Re: Status hadith tentang dhab

Post by thtl on Mon May 19, 2014 2:48 pm

Dalam majoriti kitab yg bertajuk Mukjizat Nabi Muhammad saw, mesti ada kisah biawak bercakap ni. kebanyakannya dari kitab2 mazhab syafi'iy, al-baihaqi, qadhi Iyadh, al-Ghazali, al-haithami, ar-Razi, al-Suyuthi...maka kisah ini sahih di sisi syafi'iyah dan tareqat
avatar
thtl
Admin
Admin

Posts : 9569
Points : 10341
Join date : 24/11/2011

Back to top Go down

Re: Status hadith tentang dhab

Post by alDayyan on Sat May 31, 2014 11:03 am

Selaku org awam..bagaimana nk respon dgn hadis diatas tu pak syeikh?

_________________
Jazakallah  kerana menjawab persoalan saya.. Semoga Allah merahmati kita semua.  Smile
Jemput LIKE   Like  fanpage
KOLEKSI HADIS PALSU DAN KISAH ISRAELIYAT.

alDayyan
Helper
Helper

Posts : 563
Points : 772
Join date : 25/05/2012
Age : 49
Location : 127.0.0.1

http://www.bicarathtl.forumms.net

Back to top Go down

Re: Status hadith tentang dhab

Post by thtl on Sat May 31, 2014 2:28 pm

Kalau sahih atau hasan pun OK. sebab hadith biawak tu akan mematikan hujah Asya'irah. Sebab biawak kata Allah berada di langit, sedangkan Asya'irah kata Allah tak bertempat...ha3

buat malu aje asya'irah biawak lagi kelas punya hujah
avatar
thtl
Admin
Admin

Posts : 9569
Points : 10341
Join date : 24/11/2011

Back to top Go down

Re: Status hadith tentang dhab

Post by aimahmad on Sat May 31, 2014 4:45 pm

Hahahah! I like!
avatar
aimahmad
AHLI
AHLI

Posts : 125
Points : 125
Join date : 29/04/2014
Location : Shah Alam

Back to top Go down

Re: Status hadith tentang dhab

Post by umrah persendirian on Sat May 31, 2014 8:24 pm

Like 

umrah persendirian
AHLI
AHLI

Posts : 219
Points : 231
Join date : 09/03/2014

http://umrahsertaziarah.blogspot.com

Back to top Go down

Re: Status hadith tentang dhab

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum